HSBC

Đăng Ký Người Dùng 

Để hoàn tất việc đăng ký của quý khách, vui lòng điền địa chỉ thư điện tử và mã tham chiếu được cung cấp trong thư chào mừng gửi quý khách, một mã xác minh sẽ được gửi tới số điện thoại di động đã đăng ký của quý khách để hoàn tất thủ tục.
Địa chỉ Thư điện tử:
Nếu quý khách chưa đăng ký số điện thoại di động trên hệ thống, số điện thoại di động đã đăng ký của quý khách không chính xác hoặc quý khách không thể nhận tin nhắn SMS, vui lòng liên hệ với Giám Đốc Hỗ Trợ Khách Hàng của quý khách để được hỗ trợ
Bằng cách nhấp chuột vào nút "Tiếp Tục", quý khách đồng ý nhận một Mật Khẩu Dùng Một Lần qua tin nhắn SMS sẽ được gửi tới số điện thoại di động của quý khách mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi trước đó. Các mức phí gửi tin nhắn và dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động của quý khách đã thông báo có thể sẽ được áp dụng.
Quý khách đã nhập địa chỉ email không chính xác hơn 5 lần. Vui lòng liên hệ Giám Đốc Hỗ Trợ Khách hàng của quý khách
Chúng tôi không tìm th?y thông tin v? di?n tho?i di d?ng c?a quý khách, vui lòng liên h? v?i Giám Ð?c H? Tr? Khách Hàng c?a quý khách d? du?c tr? giúp
Địa chỉ Email không hợp lệ. Vui lòng nhập địa chỉ email được đăng ký.
You have attempted with incorrect reference code more than 5 times. Please contact your Client Support Manager.
Invalid Reference Code. Please enter the reference code which you received in Welcome Email.
Một Mật Khẩu Dùng Một Lần (OTP) đã được gửi tới số điện thoại di động đăng ký của quý khách .
Vui lòng nhấp chuột vào nút "Gửi Lại OTP" nếu quý khách không nhận được tin nhắn SMS trong vòng 100 giây tiếp theo hoặc Mật Khẩu Dùng Một Lần đã hết hạn trong vòng 100 giây.
Quý khách đã nhập Mật Khẩu Dùng Một Lần không chính xác hơn 5 lần. Vui lòng liên hệ Giám Đốc Hỗ Trợ Khách hàng của quý khách
Invalid One Time Password. Please enter valid One Time Password.
Mật Khẩu Dùng Một Lần của quý khách đã hết hạn. Vui lòng nhấp chuột vào Gửi lại OTP để nhận OTP khác.
Mật Khẩu Mới:
Xác Nhận Mật Khẩu Mới:
Mật Khẩu phải có ít nhất 10 ký tự và bao gồm ít nhất một số, một ký tự đặc biệt (ví dụ, @,#,$,%,&) và một tổ hợp gồm các chữ cái hoa và chữ cái thường.